Túi vải

Chuyên gia công, sản xuất Túi vải bố – Túi vải không dệt – Túi vải đay – túi vải Canvas – Túi vải Cotton … Duyệt mẫu chỉ 1 ngày