Quạt nhựa quảng cáo
Quạt nhựa quảng cáo
Quạt nhựa quảng cáo
Quạt nhựa quảng cáo
Quạt nhựa quảng cáo
Quạt nhựa quảng cáo
Quạt nhựa quảng cáo
Quạt nhựa quảng cáo

QUẠT NHỰA, QUẠT GIẤY: SẢN PHẨM CỦA PHONG CÁCH

Còn hàng
Quạt nhựa quảng cáo
Quạt nhựa quảng cáo

Hình ảnh cây quạt từ xưa đã xuất hiện trong đời sống của con người như một phụ kiện thể hiện bản thân, thi sĩ thì dùng quạt giấy phong nhã trang trí bằng bài thơ, thiếu nữ thì dùng quạt tròn e thẹn trang trí bằng những bông hoa diễm lệ…